DIENSTEN

Wij zijn
sloopopvolging

Wat is sloopopvolging?

Sloopopvolgingsplan

Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld in opdracht van de aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handeling voor afbraak-, ontmantelings- of renovatiewerken van bepaalde gebouwen, infrastructuur of wegen.

In dit document wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Voordelen traceerbaarheid

Indien de traceerbaarheidsprocedure via een sloopbeheerorganisatie gevolgd wordt, kan het puin als laagmilieurisico-profiel aangeboden worden bij de breker. Hierdoor kan het puin tegen een lagere kostprijs verwerkt worden, en vermijdt u hoog oplopende meerkosten.

Wettelijk kader

Een sloopopvolgingsplan is verplicht voor alle niet-residentiële gebouwen wanneer het volume, betrokken in de omgevingsvergunning, groter is dan 1000 m³. Bij in hoofdzaak residentiële gebouwen geldt dit enkel voor een totaal betrokken volume groter dan 5000 m³.
Voor de afbraak of sloop gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur op wegen is een sloopopvolgingsplan vereist als het volume van de werken groter is dan 250 m³.

Heeft u er één nodig? Contacteer ons dan snel!

Waarom Conform voor sloopopvolging?

Conform is een erkende sloopopvolgingdeskundige.

Dit geeft u als opdrachtgever de zekerheid dat de opmaak van het sloopopvolgingsplan en controleverslag conform de bepalingen van het Vlarema en de bepalingen van de van toepassing zijnde standaardprocedure van de OVAM is.

Hierdoor kan het puin als LMRP (laagmilieurisico-profiel) verwerkt worden, en vermijdt u hoog oplopende meerkosten.

 

Sloopbeheerorganisatie Tracimat

Tracimat zal het selectieve sloopproces attesteren en via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem nagaan wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken.

Hierbij staat een sterk doorgedreven ketenintegratie voorop, worden de milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken beperkt, de verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen naar de omgeving vermeden en komen zuiverdere afvalstromen vrij die hoogwaardigere recyclage mogelijk maken.

Waarom selectief slopen?

Wanneer we gebouwen en constructies geheel of gedeeltelijk afbreken, ontstaan materialen die we rechtstreeks of na verwerking kunnen hergebruiken of recycleren.

De kwaliteit van de materialen bepaalt welke we nog kunnen gebruiken om nieuwe gebouwen op te trekken of in andere toepassingen. Om materialen te kunnen herbruiken moet de kwaliteit van de herwonnen grondstoffen vergelijkbaar zijn met de primaire grondstoffen die ze vervangen.

Dat kan alleen als we gebouwen en constructies selectief slopen. De afvalstoffen worden dan in zuivere fracties ingezameld, of achteraf goed uitgesorteerd. Selectief slopen is een noodzakelijke en nuttige stap naar een duurzaam materialenbeheer.

Download Traceebaarheidsprocedure TracimatPDF

REFERENTIES

Wij zijn
doelgericht

OFFERTE

Wij zijn
betrouwbaar

Laat u overtuigen door een vrijblijvende offerte. Wij zullen transparant te werk gaan.

OFFERTE

Contact

Wij zijn
bereikbaar

Cabergstraat 13
3740 Bilzen

+32 (0) 89 49 10 50
+32 (0) 89 49 11 24

Vul uw contactgegevens in:

Vul de gegevens in van het gebouw:

Voor een offerte op maat hebben wij uw bouwplan nodig.

- verwijder bijlage Toegelaten bestandstypen: pdf,doc,docx,png,jpg,jpeg - totaal max 5mb
- verwijder bijlage Toegelaten bestandstypen: pdf,doc,docx,png,jpg,jpeg - totaal max 5mb
- verwijder bijlage Toegelaten bestandstypen: pdf,doc,docx,png,jpg,jpeg - totaal max 5mb
- verwijder bijlage Toegelaten bestandstypen: pdf,doc,docx,png,jpg,jpeg - totaal max 5mb
Bijlage toevoegen

Selecteer de gewenste diensten:

Uw project:

Uw aanvraag is verstuurd, bedankt!