DIENSTEN

Wij zijn
EPB-verslaggeving

Wat is EPB-verslaggeving?

Als bouwheer van een renovatie- of nieuwbouwproject bent u verplicht om een verslaggever aan te stellen die erop toeziet dat de energienormen voor nieuwbouw en renovatie gehaald worden.

De EPB-aangifte wordt daarom ingediend als bewijs dat u alle voorschriften gevolgd hebt.

Heeft u er één nodig? Contacteer ons dan snel!

Waarom Conform voor uw EPB-verslaggeving?

Onze energiedeskundigen hebben een diepgaande kennis & jarenlange ervaring in EPB adviesverlening.

Zij doorlopen bij elk project met u de volgende stappen:

 

1. Opmaken van de EPB-voorafberekening 

In dit rapport wordt berekend hoe het ontwerp van je gebouw presteert op het vlak van energie. Er staat duidelijk beschreven of de gekozen (isolatie)materialen en systemen voldoen aan de verplichte EPB- eisen, en waar kan of moet worden bijgestuurd.

Indien nog niet alle materialen en/of systemen gekend zijn, worden een aantal voorstellen gedaan om aan de eisen te voldoen.

De voorafberekening bevat ook steeds een volledig overzicht met de aanbevolen en verplichte ventilatie per ruimte.

Voorts bevat de berekening een simulatie voor de E-peil eisen voor het verkrijgen van de korting op de onroerende voorheffing.

 

2. Bespreken van deze voorafberekening bij ons op kantoor 

Conform streeft ernaar de EPB-regelgeving in mensentaal te vertalen.

Uw bouwproject wordt dan ook in detail overlopen en besproken. Als bouwheer krijgt u inzicht over mogelijke verbeteringen op detailniveau om de peilen te optimaliseren.

Wij begeleiden u in de keuze van de verschillende opties, zodanig dat deze conform zijn aan de technische en financiële wensen van uw project.

 

3. Indienen van de EPB-startverklaring bij het VEA 

Conform zal in jouw naam, vóór de start van de werken, je startverklaring indienen bij het VEA.

De bouwheer verklaart daarin als aangifteplichtige wie zijn architect en verslaggever zijn en over welke werken en gebouw het gaat. De EPB-voorafberekening maakt hier deel van uit.

Uw energiedeskundige zal u verder in de keuzes van de technieken en materialen begeleiden door verificatie van de technische informatie in functie van uw EPB-voorafberekening.

 

4. Indienen van de EPB-eindaangifte bij het VEA 

De EPB-eindaangifte geeft aan hoe uw bouwproject reëel uitgevoerd werd. Het rapport vermeld de gebruikte materialen (dikte en type van de isolatie), de technieken (voor verwarming, ventilatie, …) en de inzetting van hernieuwbare energie.

Als bouwheer bent u in de rol van aangifteplichtige verantwoordelijk is voor de indiening van de EPB-aangifte, door de verslaggever.

Wanneer uw bouwproject de afwerkingsfase bereikt is het belangrijk om de eindaangifte procedure tijdig op te starten. De EPB-aangifte moet namelijk binnen twaalf maanden na de ingebruikname of binnen de twaalf maanden na het beëindigen van de werken en ten laatste binnen de vijf jaar na het verlenen van de bouwvergunning  ingediend worden.

 

Waarom energiezuinig bouwen?

Het is cruciaal om vanaf de start van uw (ver-)bouwproces genoeg aandacht te besteden aan energiezuinigheid.

Achteraf bijsturen is veel moeilijker.

 

Energiezuinig bouwen heeft voordelen voor het milieu en voor u:

  • een lagere energiefactuur,
  • meer wooncomfort en
  • uw woning is meer waard op de verkoop- of verhuurmarkt.

 

Scoor je met je nieuwe gebouw beter dan de eisen? Dan maak je kans op een ‘premie’: een vermindering van de onroerende voorheffing voor je energiezuinig gebouw.

Een overzicht van premies kan u terugvinden op de website van energiesparen.

EPB-eisen

Aan welk EPB-eisenpakket jouw gebouw moet voldoen, hangt af van een aantal factoren:

  • de melding of aanvraagdatum van de vergunning
  • de aard van de werken: nieuwbouw, renovatie, functiewijziging of ingrijpende energetische renovatie
  • het type gebouw: woning, kantoor, school, industrie of specifieke bestemming

In het kader van de EPB regelgeving is het verplicht om het energieverbruik van gebouwen te beperken.

Daarvoor zijn er eisen op de thermische isolatie van de schildelen (maximale U-waarden), op de globale warmte-isolatie van het gebouw (isolatie-peil), op de totale energieprestatie van het gebouw en de vaste installaties ervan (E-peil), op de netto-energiebehoefte voor verwarming en op het aandeel hernieuwbare energie.

Daarnaast moeten ventilatie-eisen gerespecteerd worden en moet het risico op oververhitting beperkt worden.

Niet voor alle gebouwen en voor alle werken gelden álle eisen. Voldoet je gebouw niet aan één van de eisen, dan riskeer je een boete of Sanctie.

Uiteraard kunt u ons vertrouwen om u door de EPB-verslaggeving te loodsen.

Download Verantwoordelijkheden EnergieprestatieregelgevingPDF

REFERENTIES

Wij zijn
doelgericht

WZC OLV Ster der Zee Diest

Lees meer

Mercedes Eurostar 2000 Halle

Lees meer

Lanxess Antwerpen

Lees meer

OFFERTE

Wij zijn
betrouwbaar

Laat u overtuigen door een vrijblijvende offerte. Wij zullen transparant te werk gaan.

OFFERTE

Contact

Wij zijn
bereikbaar

Cabergstraat 13
3740 Bilzen

+32 (0) 89 49 10 50
+32 (0) 89 49 11 24

Vul uw contactgegevens in:

Vul de gegevens in van het gebouw:

Voor een offerte op maat hebben wij uw bouwplan nodig.

- verwijder bijlage Toegelaten bestandstypen: pdf,doc,docx,png,jpg,jpeg - totaal max 5mb
- verwijder bijlage Toegelaten bestandstypen: pdf,doc,docx,png,jpg,jpeg - totaal max 5mb
- verwijder bijlage Toegelaten bestandstypen: pdf,doc,docx,png,jpg,jpeg - totaal max 5mb
- verwijder bijlage Toegelaten bestandstypen: pdf,doc,docx,png,jpg,jpeg - totaal max 5mb
Bijlage toevoegen

Selecteer de gewenste diensten:

Uw project:

Uw aanvraag is verstuurd, bedankt!